Banner
Trang chủ CỰU SINH VIÊN Danh sách sinh viên các Khóa

Danh sách cựu sinh viên khóa 18

06/06/2021 12:39 - Xem: 799

DANH SÁCH CỰU SINH VIÊN 18 KHOA KINH TẾ & PTNT

TT

Họ và tên

Khóa

Ngành

Đơn vị từng công tác và đang làm việc

1

Nội Thế Cánh

18

KTNN

 

2

Đinh Quang Chí

18

KTNN

 

3

Trần Kim Dung

18

KTNN

 

4

Bùi Thị Huế

18

KTNN

 

5

Bùi Quang Hải

18

KTNN

 

6

Hoàng Minh Hậu

18

KTNN

 

7

Đinh Công Hưng

18

KTNN

 

8

Nguyễn Văn Hùng

18

KTNN

 

9

Lê Thanh Hùng

18

KTNN

 

10

Phương Thế Hùng

18

KTNN

 

11

Lê Trọng Kiên

18

KTNN

 

12

Diệp Văn Long

18

KTNN

 

13

Vũ Hữu Ngọc

18

KTNN

Phòng nội vụ huyện Đại Từ, Thái Nguyên

14

Trần Thị Nhung

18

KTNN

 

15

Nguyễn Bá Mạnh

18

KTNN

 

16

Hoàng Đức Mến

18

KTNN

 

17

Lương Kim Oanh

18

KTNN

 

18

Hoàng Trọng Quang

18

KTNN

 

19

Lê Hồng Quang

18

KTNN

 

20

Ma Doãn Quế

18

KTNN

 

21

Đàm Văn Quyết

18

KTNN

 

22

Hoàng Nhị Sơn

18

KTNN

 

23

Bùi Xuân Thành

18

KTNN

 

24

Nguyễn Toàn Thắng

18

KTNN

 

25

Bùi Đức Thuận

18

KTNN

 

26

Nguyễn Thanh Thủy

18

KTNN

 

27

Nông Thao Trường

18

KTNN

 

28

Vũ Xuân Trường

18

KTNN

 

29

Nông Hải Vân

18

KTNN

 

30

Đậu Thị An

18

KTNN

 

31

Đào Đức Dục

18

KTNN

 

32

Hoàng Văn Chính

18

KTNN

 

33

Phạm Văn Chiến

18

KTNN

 

34

Hà Ngọc Chuyên

18

KTNN

 

35

Hà Quang Chúc

18

KTNN

 

36

Ma Thị Thanh Hà

18

KTNN

 

37

Đỗ Thị Thái Hà

18

KTNN

 

38

Lý Văn Hải

18

KTNN

 

39

Lê Văn Hùng

18

KTNN

 

40

Nguyễn Đức Hùng

18

KTNN

 

41

Nông Đức Hạnh

18

KTNN

 

42

Nguyễn Văn Hạnh

18

KTNN

 

43

Hà Văn Huê

18

KTNN

 

44

Hà Thị Lan Hương

18

KTNN

Phó chủ tịch Hội nông dân Thanh Hóa

45

Nguyễn Tiến Hưng

18

KTNN

 

46

Dương Thế Hùng

18

KTNN

 

47

Lê Quang Hanh

18

KTNN

 

48

Nông Ngọc Liêm

18

KTNN

 

49

Đặng Thị Hiền

18

KTNN

 

50

Hà Đức Minh

18

KTNN

 

51

Nguyễn Hữu Nghị

18

KTNN

 

52

Nông Thị Kim Niêm

18

KTNN

 

53

Lò Văn Păn

18

KTNN

 

54

Lương Văn Phú

18

KTNN

 

55

Lê Văn Sơn

18

KTNN

 

56

Phạm Thị Sen

18

KTNN

 

57

Đỗ Thái Sơn

18

KTNN

 

58

Bùi Trung Tá

18

KTNN

 

59

Nguyễn Thị Thanh

18

KTNN

 

60

Hoàng Minh Thính

18

KTNN

 

61

Phạm Thị Thúy

18

KTNN

 

62

Nông Văn Tùng

18

KTNN

 

63

Nông Văn Thiết

18

KTNN

 

64

Nguyễn Văn Toán

18

KTNN

 

65

Dương Văn Thêm

18

KTNN

 

66

Khoảng Văn Thịnh

18

KTNN

 

67

Diệp Văn Tuyến

18

KTNN

 

68

Lò Đức Yên

18

KTNN

 

69

Vì Văn Yên

18

KTNN

 

70

Trần Văn Vinh

18

KTNN

 

71

Lò Văn Bú

18

KTNN

 

72

Phan Văn Đạo

18

KTNN

 

73

Hoàng Văn Thượng

18

KTNN

 

74

Nguyễn Xuân Cường

18

KTNN

 

75

Ngô Tiến Lâm

18

KTNN

 

76

Nguyễn Duy Lượng

18

KTNN

 

77

Nguyễn Văn Chung

18

KTNN

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN