Banner
Trang chủ CỰU SINH VIÊN Danh sách sinh viên các Khóa

Danh sách cựu sinh viên khóa 19

06/06/2021 12:41 - Xem: 689

DANH SÁCH CỰU SINH VIÊN 19 KHOA KINH TẾ & PTNT

TT

Họ và tên

Khóa

Ngành

Đơn vị từng công tác và đang làm việc

1

Nguyễn Tuấn Anh

19

Kinh tế nông nghiệp

 

2

Phạm Văn Cấp

19

Kinh tế nông nghiệp

 

3

Hoàng Xuân Cương

19

Kinh tế nông nghiệp

 

4

Lê Lồng Ca

19

Kinh tế nông nghiệp

 

5

Ngô T.Hồng Điệp

19

Kinh tế nông nghiệp

 

6

Lê Minh Điệp

19

Kinh tế nông nghiệp

 

7

La Thị Huyền

19

Kinh tế nông nghiệp

 

8

Nguyễn T.Thu Hương

19

Kinh tế nông nghiệp

 

9

Phạm T.Thu Hường

19

Kinh tế nông nghiệp

 

10

Vi Thị Hương

19

Kinh tế nông nghiệp

 

11

Phùng T.Thu Hương

19

Kinh tế nông nghiệp

 

12

Chu Mạnh Hùng

19

Kinh tế nông nghiệp

 

13

Nguyễn Thị Hà

19

Kinh tế nông nghiệp

 

14

Trần Xuân Hựu

19

Kinh tế nông nghiệp

 

15

Đinh Thúy Hoàn

19

Kinh tế nông nghiệp

 

16

Hoàng Thế Kỳ

19

Kinh tế nông nghiệp

 

17

Hà Thị Thu Lan

19

Kinh tế nông nghiệp

 

18

Lao Thị Lịch

19

Kinh tế nông nghiệp

 

19

Phạm Thị Lê

19

Kinh tế nông nghiệp

 

20

Vi Văn Năm

19

Kinh tế nông nghiệp

 

21

Nông Văn Nghĩa

19

Kinh tế nông nghiệp

 

22

Nguyễn Văn Quý

19

Kinh tế nông nghiệp

Sở TNMT Thái Nguyên

23

Nguyễn Sinh Quang

19

Kinh tế nông nghiệp

 

24

Bế Thị Sầm

19

Kinh tế nông nghiệp

 

25

Phạm Hoàng Tam

19

Kinh tế nông nghiệp

 

26

Lê Minh Tuấn

19

Kinh tế nông nghiệp

 

27

Nguyễn Văn Tuấn

19

Kinh tế nông nghiệp

 

28

Hoàng Văn Thắng

19

Kinh tế nông nghiệp

 

29

Nguyễn Thị Thành

19

Kinh tế nông nghiệp

 

30

Lê Trung Thiếc

19

Kinh tế nông nghiệp

 

31

Ngô Quốc Tự

19

Kinh tế nông nghiệp

 

32

Lê Hoàng Vĩnh

19

Kinh tế nông nghiệp

 

33

Hoàng Thị Biên

19

Kinh tế nông nghiệp

 

34

Nguyễn Đức Hữu

19

Kinh tế nông nghiệp

 

35

Trần Văn Hậu

19

Kinh tế nông nghiệp

 

36

Nguyễn Tuấn Anh

19

Kinh tế
nông nghiệp

Cục Thuế tỉnh
Thái Nguyên

37

Phạm Văn Cấp

19

Kinh tế
nông nghiệp

Ban Tổ chức Huyện ủy Ngọc Lặc, Thanh Hoá

38

Hoàng Xuân Cương

19

Kinh tế
nông nghiệp

Phòng Lao động TBXH và DT huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

39

Lê Hồng Ca

19

Kinh tế
nông nghiệp

 

40

Ngô T.Hồng Điệp

19

Kinh tế
nông nghiệp

 

41

Lê Minh Điệp

19

Kinh tế
nông nghiệp

Kinh doanh tự do TP Điện Biên, Điện Biên

42

La Thị Huyền

19

Kinh tế
nông nghiệp

Phòng Lao động TBXH và DT huyện Văn Quan, Lạng Sơn

43

Nguyễn T.Thu Hương

19

Kinh tế
nông nghiệp

Sở Lao động TBXH tỉnh Lạng Sơn

44

Phạm Thị Thu Hường

19

Kinh tế
nông nghiệp

Ban Tuyên Giáo, Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên

45

Vũ Thu Hương

19

Kinh tế
nông nghiệp

Nhà máy Z121 - Tổng cục CNQP - Bộ Quốc phòng

46

Phùng Thu Hương

19

Kinh tế
nông nghiệp

TT kinh doanh VNPT -
Thái Nguyên

47

Chu Mạnh Hùng

19

Kinh tế
nông nghiệp

TT công nghệ thông tin, Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Kạn

48

Nguyễn Thị Hà

19

Kinh tế
nông nghiệp

Phòng Nông nghiệp PTNT Đồng Hỷ, Thái Nguyên

49

Trần Xuân Hựu

19

Kinh tế
nông nghiệp

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên

50

Đinh Thúy Hoàn

19

Kinh tế
nông nghiệp

Công ty TNHH MTV Bò sữa Việt Nam

51

Hoàng Thế Kỳ

19

Kinh tế
nông nghiệp

Phòng Tổ chức, Chi cục Kiểm Lâm Lạng Sơn

52

Hà Thị Xuân Lan

19

Kinh tế
nông nghiệp

Hội đồng nhân dân thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

53

Leo Thị Lịch

19

Kinh tế
nông nghiệp

Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang

54

Phan Thị Lê

19

Kinh tế
nông nghiệp

P Nguyên liệu, Công ty CP Mía Đường Cao Bằng

55

Vi Văn Năm

19

Kinh tế
nông nghiệp

Trạm Khuyến nông Lục Ngạn, Bắc Giang

56

Nông Văn Nghĩa

19

Kinh tế
nông nghiệp

Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng

57

Nguyễn Văn Quý

19

Kinh tế
nông nghiệp

Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên

58

Nguyễn Minh Quang

19

Kinh tế
nông nghiệp

Chi cục thuế Hoành Bồ, Quảng Ninh

59

Bế Thị Sầm

19

Kinh tế
nông nghiệp

Công ty cổ phần Vinh San

60

Phạm Hoàng Thao

19

Kinh tế
nông nghiệp

Thanh tra Sở Tài chính Yên Bái

61

Lê Minh Tuấn

19

Kinh tế
nông nghiệp

Kinh doanh tư nhân vật tư Nông nghiệp

62

Hoàng Vũ Thắng

19

Kinh tế
nông nghiệp

Phòng Kinh tế TP Bắc Kạn, T Bắc Kạn

63

Nguyễn Thị Thành

19

Kinh tế
nông nghiệp

Hội LHPN huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa

64

Lê Trung Thiếc

19

Kinh tế
nông nghiệp

Hội Đông y huyện Tràng Định, Lạng Sơn

65

Ngô Quốc Tự

19

Kinh tế
nông nghiệp

Phòng Nông nghiệp PTNT Định Hóa, Thái Nguyên

66

Lê Hoàng Vĩnh

19

Kinh tế
nông nghiệp

Phòng Nông nghiệp PTNT Tam Đảo, Vĩnh Phúc

67

Hoàng Thị Biên

19

Kinh tế
nông nghiệp

 Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN