Banner
Trang chủ CỰU SINH VIÊN Danh sách sinh viên các Khóa

Danh sách cựu sinh viên khóa 42

06/06/2021 12:58 - Xem: 751

DANH SÁCH CỰU SINH VIÊN 42 KHOA KINH TẾ & PTNT

TT

Họ và tên

Khóa

Ngành

Đơn vị từng công tác và đang làm việc

1

 Hoàng Thị Anh

K42

Khuyến nông  K42

 

2

 Lê Tuấn Anh

K42

Khuyến nông  K42

 

3

 Nguyễn Thị Quỳnh Anh

K42

Khuyến nông  K42

 

4

 Phạm Thị Ngọc Anh

K42

Khuyến nông  K42

 

5

 Nguyễn Thị Hồng Ánh

K42

Khuyến nông  K42

 

6

 Nguyễn Tiến Cường

K42

Khuyến nông  K42

 

7

 Vùi Văn Cường

K42

Khuyến nông  K42

 

8

 Đàm Thị Diễm

K42

Khuyến nông  K42

 

9

 Ma Bích Diệp

K42

Khuyến nông  K42

 

10

 Đặng Thị Điệp

K42

Khuyến nông  K42

 

11

 Nông Văn Giới

K42

Khuyến nông  K42

 

12

 Nguyễn Thị Thu Hà

K42

Khuyến nông  K42

 

13

 Nguyễn Minh Hải

K42

Khuyến nông  K42

 

14

 Nguyễn Văn Hảo

K42

Khuyến nông  K42

 

15

 Trần Thị Hằng

K42

Khuyến nông  K42

 

16

 Hoàng Thị Hè

K42

Khuyến nông  K42

 

17

 Nguyễn Thị Thu Hiền

K42

Khuyến nông  K42

 

18

 Phan Huy Hiếu

K42

Khuyến nông  K42

 

19

 Phùng Ngọc Linh

K42

Khuyến nông  K42

 

20

 Mai Thị Lý

K42

Khuyến nông  K42

 

21

 Nguyễn Thị Mai

K42

Khuyến nông  K42

 

22

 Lê Phi Minh

K42

Khuyến nông  K42

 

23

 Hà Thị Thủy Ngân

K42

Khuyến nông  K42

 

24

 Hà Thị Ngời

K42

Khuyến nông  K42

 

25

 Bùi Bích Phương

K42

Khuyến nông  K42

 

26

 Giàng A Pó

K42

Khuyến nông  K42

 

27

 Ngô Ngọc Sinh

K42

Khuyến nông  K42

 

28

 Nguyễn Văn Thạch

K42

Khuyến nông  K42

 

29

 Ngô Thị Thoa

K42

Khuyến nông  K42

 

30

 Bùi Thị Thơm

K42

Khuyến nông  K42

 

31

 Vũ Thị Thơm

K42

Khuyến nông  K42

 

32

 Nguyễn Thị Thu

K42

Khuyến nông  K42

 

33

 Bùi Thị Thương

K42

Khuyến nông  K42

 

34

 Trần Văn Tiến

K42

Khuyến nông  K42

 

35

 Bùi Thu Trang

K42

Khuyến nông  K42

 

36

 Trần Thị Huyền Trang

K42

Khuyến nông  K42

 

37

 Nông Văn Tráng

K42

Khuyến nông  K42

 

38

 Hoàng Thế Vinh

K42

Khuyến nông  K42

 

39

 Mạc Ma Yên

K42

Khuyến nông  K42

 

40

 Tô Thị Thảo Yến

K42

Khuyến nông  K42

 

41

 Lê Tùng  Anh

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N01

 

42

 Phan Hợp  Anh

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N01

 

43

 Vũ Thị Phương Chi

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N01

 

44

 Tung Pin Chung

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N01

 

45

 Nguyễn Văn  Chương

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N01

 

46

 Diệp Kim Cương

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N01

 

47

 Nguyễn Vũ Cường

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N01

 

48

 Trần Duy Cường

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N01

 

49

 Mạc Trường Doanh

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N01

 

50

 Nguyễn Trọng Duy

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N01

 

51

 Lâm Văn Đán

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N01

 

52

 Ngân Thị Đào

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N01

 

53

 Lô Trung Đức

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N01

 

54

 Quàng Thị Hà

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N01

 

55

 Nông Văn Hàm

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N01

 

56

 Vi Thị Hằng

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N01

 

57

 Trần Đình Hiềm

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N01

 

58

 Chu Quế Hiền

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N01

 

59

 Đinh Khánh Hiệp

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N01

 

60

 Hoàng Trọng Hiệp

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N01

 

61

 Nguyễn Thị Hiểu

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N01

 

62

 Trương Văn Hòa

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N01

 

63

 Dương Quang Hóa

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N01

 

64

 Kiều Việt  Hoàng

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N01

 

65

 La Thị Thu Hồng

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N01

 

66

 Nông Văn Hơn

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N01

 

67

 Hoàng Thị Huế

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N01

 

68

 Bế Văn Huy

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N01

 

69

 Dương Thị Thu Huyền

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N01

 

70

 Nông Thanh Huyền

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N01

 

71

 Đinh Thị Kiên

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N01

 

72

 Nguyễn Hải Lâm

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N01

 

73

 Đỗ Thị Bích Liên

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N01

 

74

 Đỗ Thị Mỹ Linh

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N01

 

75

 Bùi Thị Loan

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N01

 

76

 Lý Thị Loan

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N01

 

77

 Hà Thiêm  Mận

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N01

 

78

 Đào Thị Hồng Ngọc

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N01

 

79

 Quách Thị Ngọc

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N01

 

80

 Vũ Thị Ngọc

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N01

 

81

 Phương Minh Nguyệt

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N01

 

82

 Ngô Thị Linh Nhâm

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N01

 

83

 Hoàng Thuỳ Như

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N01

 

84

 Ngô Thị Phương

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N01

 

85

 Tạ Trang Quỳnh

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N01

 

86

 Triệu Thị Ngọc Quỳnh

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N01

 

87

 Bế Văn Sang

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N01

 

88

 Lê Việt Thành

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N01

 

89

 Hà Thị Thảo

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N01

 

90

 Nguyễn Văn Thiệu

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N01

 

91

 Đào Cảnh Thịnh

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N01

 

92

 Nguyễn Hà Thư

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N01

 

93

 Bế Kim Thượng

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N01

 

94

 Nguyễn Ngọc Toản

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N01

 

95

 Lưu Thị Trang

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N01

 

96

 Nguyễn Thị Quỳnh  Trang

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N01

 

97

 Cầm Ngọc  Trí

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N01

 

98

 Bùi Văn Trọng

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N01

 

99

 Nguyễn Anh Tuấn

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N01

 

100

 Trương Quốc Tuấn

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N01

 

101

 Nguyễn Thị Tuyệt

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N01

 

102

 Phạm Thị Hồng Vân

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N01

 

103

 Triệu Kim Viên

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N01

 

104

 Lý Thế Vương

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N01

 

105

 Nguyễn Thị Yên

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N01

 

106

 Lê Thị Yến

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N01

 

107

 Vương Thị Minh Anh

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N02

 

108

 Triệu Đức Bạch

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N02

 

109

 Nguyễn Thanh Bình

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N02

 

110

 Nguyễn Thị Minh Châu

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N02

 

111

 Nguyễn Chí Công

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N02

 

112

 Lý Thị Dậu

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N02

 

113

 Đinh Thị Dung

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N02

 

114

 Nông Thế Duy

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N02

 

115

 Ma Đức Duyên

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N02

 

116

 La Hoàng Mạnh Dương

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N02

 

117

 Nguyễn Thị Thùy Dương

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N02

 

118

 Hoàng Thị  Đàm

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N02

 

119

 Nguyễn Thị Điển

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N02

 

120

 Nông Thị Thúy Điệp

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N02

 

121

 Phạm Văn Đồng

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N02

 

122

 Lê Thị  Giang

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N02

 

123

 Lã Thanh Hải

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N02

 

124

 Lê Thị Minh Hằng

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N02

 

125

 Lê Thị Thu Hằng

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N02

 

126

 Phạm Thị Hằng

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N02

 

127

 Quản Thị Hậu

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N02

 

128

 Nông Thế Hiển

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N02

 

129

 Nông Thị Hiệp

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N02

 

130

 Nguyễn Thị  Hiếu

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N02

 

131

 Đặng Duy Huân

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N02

 

132

 Vũ Thị Huệ

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N02

 

133

 Lý Trường Huy

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N02

 

134

 Lục Thị Thanh Huyền

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N02

 

135

 Lý Tôn Huỳnh

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N02

 

136

 Đặng Thị Hương

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N02

 

137

 Hoàng Vân Khánh

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N02

 

138

 Ma Thị Khuyên

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N02

 

139

 Mai Thùy  Lam

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N02

 

140

 Bùi Thị Liền

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N02

 

141

 Nguyễn Diệu  Linh

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N02

 

142

 Nguyễn Thuỳ Linh

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N02

 

143

 Vàng Văn  Lính

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N02

 

144

 Hoàng Thị Mai Loan

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N02

 

145

 Vũ Thị Luyện

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N02

 

146

 Hà Đức Mạnh

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N02

 

147

 Trần Thị Mận

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N02

 

148

 Trần Hải  Mây

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N02

 

149

 Hoàng Trường Minh

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N02

 

150

 Sầm Thị Mùi

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N02

 

151

 Đinh Văn Nam

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N02

 

152

 Lý Thị Nga

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N02

 

153

 Hoàng Văn Nghĩa

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N02

 

154

 Hoàng Thị Nhâm

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N02

 

155

 Hoàng Quý  Nhân

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N02

 

156

 Lý Công Nhuận

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N02

 

157

 Nông Văn  Nhuận

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N02

 

158

 Nguyễn Mỹ Nương

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N02

 

159

 Nguyễn Tuấn Phương

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N02

 

160

 Phạm Thị Phượng

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N02

 

161

 Lâm Thị Kim Quy

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N02

 

162

 Mã Văn Quyết

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N02

 

163

 Lê Thị Thuý Quỳnh

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N02

 

164

 Quách Thị Thao

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N02

 

165

 Phạm Minh Thảo

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N02

 

166

 Nguyễn Thị Thắm

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N02

 

167

 Ngô Văn Thắng

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N02

 

168

 Nguyễn Quang Thế

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N02

 

169

 Hà Thị Thơm

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N02

 

170

 Hoàng Thị Thơm

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N02

 

171

 Đồng Văn  Thuận

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N02

 

172

 Cao Thị Minh Thúy

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N02

 

173

 Luân Hà Tiệp

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N02

 

174

 Đinh Thị Trang

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N02

 

175

 Nguyễn Quỳnh Trang

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N02

 

176

 Nguyễn Thị Trang

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N02

 

177

 Lương Văn Trung

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N02

 

178

 Nông Thị Trưng

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N02

 

179

 Chẩu Văn Tuấn

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N02

 

180

 Bùi Thanh Tùng

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N02

 

181

 Nguyễn Bá Tùng

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N02

 

182

 Chu Thị Tuyến

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N02

 

183

 Nguyễn Thị Vân

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N02

 

184

 Nguyễn Thị Thanh  Vân

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N02

 

185

 Nguyễn Thanh  Việt

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N02

 

186

 Mông Thị Xuyến

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N02

 

187

 Đặng Thị Yến

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N02

 

188

 Vy Thị Hải Yến

K42

Kinh tế nông nghiệp K42N02

 

189

 Vương Thị Anh

K42

Phát triển nông thôn  K42

 

190

 Chẩu Thị Chang

K42

Phát triển nông thôn  K42

 

191

 Nguyễn Thị Chang

K42

Phát triển nông thôn  K42

 

192

 Vì Thị Châm

K42

Phát triển nông thôn  K42

 

193

 Hoàng Thị Chinh

K42

Phát triển nông thôn  K42

 

194

 Âu Văn Công

K42

Phát triển nông thôn  K42

 

195

 Phan Hồng Diệu

K42

Phát triển nông thôn  K42

 

196

 Nông Thị Linh Đan

K42

Phát triển nông thôn  K42

 

197

 Phù Thị Đê

K42

Phát triển nông thôn  K42

 

198

 Vi Thị Điệp

K42

Phát triển nông thôn  K42

 

199

 Trần Thị Gấm

K42

Phát triển nông thôn  K42

 

200

 Liễu Thị Giang

K42

Phát triển nông thôn  K42

 

201

 Triệu Thị Thu Hà

K42

Phát triển nông thôn  K42

 

202

 Hoàng Thị Hồng Hạnh

K42

Phát triển nông thôn  K42

 

203

 Nguyễn Thị Hạnh

K42

Phát triển nông thôn  K42

 

204

 Lùng Thị Hằng

K42

Phát triển nông thôn  K42

 

205

 Hoàng Thị  Hiền

K42

Phát triển nông thôn  K42

 

206

 Lục Thị Hiền

K42

Phát triển nông thôn  K42

 

207

 Ma Thuý Hiền

K42

Phát triển nông thôn  K42

 

208

 Vi Văn Hiến

K42

Phát triển nông thôn  K42

 

209

 Vũ Thị Hiếu

K42

Phát triển nông thôn  K42

 

210

 Hoàng Quỳnh Hoa

K42

Phát triển nông thôn  K42

 

211

 Chu Thị Hòa

K42

Phát triển nông thôn  K42

 

212

 Hoàng Đình Huy

K42

Phát triển nông thôn  K42

 

213

 Hoàng Thị Huyền

K42

Phát triển nông thôn  K42

 

214

 Nông Thị Huyền

K42

Phát triển nông thôn  K42

 

215

 Dương Văn Hưng

K42

Phát triển nông thôn  K42

 

216

 Nguyễn Thị Thu Hương

K42

Phát triển nông thôn  K42

 

217

 Triệu Văn Hữu

K42

Phát triển nông thôn  K42

 

218

 Lê Trung Kiên

K42

Phát triển nông thôn  K42

 

219

 Hà Hoàng Lâm

K42

Phát triển nông thôn  K42

 

220

 Nguyễn Quang Linh

K42

Phát triển nông thôn  K42

 

221

 Vũ Thị Hà  Linh

K42

Phát triển nông thôn  K42

 

222

 Lê Ngọc Luân

K42

Phát triển nông thôn  K42

 

223

 Lê Vĩnh  Luật

K42

Phát triển nông thôn  K42

 

224

 Anh Văn Mạnh

K42

Phát triển nông thôn  K42

 

225

 Lý Thị Minh

K42

Phát triển nông thôn  K42

 

226

  Ma Xuân Nhất

K42

Phát triển nông thôn  K42

 

227

 Lường Thị Kim Oanh

K42

Phát triển nông thôn  K42

 

228

 Bàn Thị Phương

K42

Phát triển nông thôn  K42

 

229

 Trình Thị Quyên

K42

Phát triển nông thôn  K42

 

230

 Nguyễn Ngọc Quyến

K42

Phát triển nông thôn  K42

 

231

 Lương Thị Phương Quỳnh

K42

Phát triển nông thôn  K42

 

232

 Phàn Sơn Thanh

K42

Phát triển nông thôn  K42

 

233

 Nông Minh Thảo

K42

Phát triển nông thôn  K42

 

234

 Vũ Thị Hồng Thắm

K42

Phát triển nông thôn  K42

 

235

 Nguyễn Thu Thùy

K42

Phát triển nông thôn  K42

 

236

 Trương Thị Thư

K42

Phát triển nông thôn  K42

 

237

 Lý Thị Thượng

K42

Phát triển nông thôn  K42

 

238

 Lường Thu Trà

K42

Phát triển nông thôn  K42

 

239

 Chu Thị Trang

K42

Phát triển nông thôn  K42

 

240

 Lý Văn Tuấn

K42

Phát triển nông thôn  K42

 

241

 Nguyễn Thanh Tùng

K42

Phát triển nông thôn  K42

 

242

 Nguyễn Thị Xuân

K42

Phát triển nông thôn  K42

 

243

 Hà Thị Yến

K42

Phát triển nông thôn  K42

 

244

 Nguyễn Thị Hải Yến

K42

Phát triển nông thôn  K42

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN