Banner
Trang chủ CỰU SINH VIÊN Danh sách sinh viên các Khóa

Danh sách cựu sinh viên khóa 44

06/06/2021 13:03 - Xem: 796

DANH SÁCH CỰU SINH VIÊN 44 KHOA KINH TẾ & PTNT

TT

Họ và tên

Khóa

Ngành

Đơn vị từng công tác và đang làm việc

1

 Nguyễn Hà Anh

K44

Kinh tế nông nghiệp 1 K44

 

2

 Lý Bích Cầm

K44

Kinh tế nông nghiệp 1 K44

 

3

 Cứ A Châu

K44

Kinh tế nông nghiệp 1 K44

 

4

 Hoàng Văn Duẩn

K44

Kinh tế nông nghiệp 1 K44

 

5

 Đinh Đức Dũng

K44

Kinh tế nông nghiệp 1 K44

 

6

 Đàm Văn Đông

K44

Kinh tế nông nghiệp 1 K44

 

7

 Dương Thị Thu Hà

K44

Kinh tế nông nghiệp 1 K44

 

8

 Trịnh Thị Ngân Hà

K44

Kinh tế nông nghiệp 1 K44

 

9

 Mông Thị Thu  Hiền

K44

Kinh tế nông nghiệp 1 K44

 

10

 Vũ Thị Huế

K44

Kinh tế nông nghiệp 1 K44

 

11

 Nguyễn Tuấn Hùng

K44

Kinh tế nông nghiệp 1 K44

 

12

 Trương Thị Huyền

K44

Kinh tế nông nghiệp 1 K44

 

13

 Lưu Văn Lực

K44

Kinh tế nông nghiệp 1 K44

 

14

 Hà Văn Lượng

K44

Kinh tế nông nghiệp 1 K44

 

15

 Đàm Diệu Mai

K44

Kinh tế nông nghiệp 1 K44

 

16

 Từ Tuấn Minh

K44

Kinh tế nông nghiệp 1 K44

 

17

 Thi Văn Nhói

K44

Kinh tế nông nghiệp 1 K44

 

18

 Sùng A Páo

K44

Kinh tế nông nghiệp 1 K44

 

19

 Đinh Hồng Phúc

K44

Kinh tế nông nghiệp 1 K44

 

20

 Triệu Văn Quyền

K44

Kinh tế nông nghiệp 1 K44

 

21

 Hoàng Thị Như Quỳnh

K44

Kinh tế nông nghiệp 1 K44

 

22

 Nguyễn Thị Mai Thu

K44

Kinh tế nông nghiệp 1 K44

 

23

 Hoàng Nông Tịnh

K44

Kinh tế nông nghiệp 1 K44

 

24

 Nguyễn Thị Thu Trà

K44

Kinh tế nông nghiệp 1 K44

 

25

 Ngô Văn Tú

K44

Kinh tế nông nghiệp 1 K44

 

26

 Ngô Văn Tùng

K44

Kinh tế nông nghiệp 1 K44

 

27

 Phạm Thanh Tùng

K44

Kinh tế nông nghiệp 1 K44

 

28

 Phạm Thị Thanh Tuyền

K44

Kinh tế nông nghiệp 1 K44

 

29

 Nguyễn Thị Yến

K44

Kinh tế nông nghiệp 1 K44

 

30

 Hà Việt  Dũng

K8

Liên thông Kinh tế nông nghiệp K8

 

31

 Tô Xuân  Đoàn

K8

Liên thông Kinh tế nông nghiệp K8

 

32

 Nguyễn Thị  Huyền

K8

Liên thông Kinh tế nông nghiệp K8

 

33

 Nguyễn Văn  Lâm

K8

Liên thông Kinh tế nông nghiệp K8

 

34

 Nguyễn Văn  Mạnh

K8

Liên thông Kinh tế nông nghiệp K8

 

35

 Hoàng Thái  Sơn

K8

Liên thông Kinh tế nông nghiệp K8

 

36

 Ma Anh  Tuấn

K8

Liên thông Kinh tế nông nghiệp K8

 

37

 Trần Thị  Tuyết

K8

Liên thông Kinh tế nông nghiệp K8

 

38

 Trịnh Thị Vân Anh

K9

Liên thông Kinh tế nông nghiệp K9

 

39

 Lê Việt Hưng

K9

Liên thông Kinh tế nông nghiệp K9

 

40

 Bùi Thị Lý

K9

Liên thông Kinh tế nông nghiệp K9

 

41

 Dương Văn Anh

K44

Phát triển nông thôn 1 K44

 

42

 Hoàng văn Día

K44

Phát triển nông thôn 1 K44

 

43

 Trần Thị Dung

K44

Phát triển nông thôn 1 K44

 

44

 Hà Hải Dương

K44

Phát triển nông thôn 1 K44

 

45

 Hà Thị Đan

K44

Phát triển nông thôn 1 K44

 

46

 Phạm Tiến Đạt

K44

Phát triển nông thôn 1 K44

 

47

 Đinh Công Điệp

K44

Phát triển nông thôn 1 K44

 

48

 Nguyễn Thị Hà

K44

Phát triển nông thôn 1 K44

 

49

 Nguyễn Thị Hằng

K44

Phát triển nông thôn 1 K44

 

50

 Hoàng Đức Huy

K44

Phát triển nông thôn 1 K44

 

51

 Vi Thị Huyên

K44

Phát triển nông thôn 1 K44

 

52

 Nguyễn Việt Hưng

K44

Phát triển nông thôn 1 K44

 

53

 Nguyễn Thị Khâm

K44

Phát triển nông thôn 1 K44

 

54

 Hứa Văn Kỳ

K44

Phát triển nông thôn 1 K44

 

55

 Lý Xe Mè

K44

Phát triển nông thôn 1 K44

 

56

 Bùi Thị Thanh Nga

K44

Phát triển nông thôn 1 K44

 

57

 Đặng Thuý Ngân

K44

Phát triển nông thôn 1 K44

 

58

 Lưu Bích Ngọc

K44

Phát triển nông thôn 1 K44

 

59

 Nguyễn Văn Thành

K44

Phát triển nông thôn 1 K44

 

60

 Nông Tiến Thành

K44

Phát triển nông thôn 1 K44

 

61

 Mùi Thị  Thu

K44

Phát triển nông thôn 1 K44

 

62

 Phạm Thị Thu

K44

Phát triển nông thôn 1 K44

 

63

 Triệu Thị Thu

K44

Phát triển nông thôn 1 K44

 

64

 Hà Nghiệp Thuận

K44

Phát triển nông thôn 1 K44

 

65

 Vi Thị Thanh  Thúy

K44

Phát triển nông thôn 1 K44

 

66

 Vương Quyết Tiến

K44

Phát triển nông thôn 1 K44

 

67

 Ma Văn Toàn

K44

Phát triển nông thôn 1 K44

 

68

 Đoàn Văn Trường

K44

Phát triển nông thôn 1 K44

 

69

 Mông Văn Tuấn

K44

Phát triển nông thôn 1 K44

 

70

 Nguyễn Duy Tùng

K44

Phát triển nông thôn 1 K44

 

71

 Nguyễn Tuấn Vũ

K44

Phát triển nông thôn 1 K44

 

72

 Hà Thị Yến

K44

Phát triển nông thôn 1 K44

 

73

 Vũ Hải Yến

K44

Phát triển nông thôn 1 K44

 

74

 Vũ Thị Thanh  Hiếu

K8

VB2 Kinh tế nông nghiệp K8

 

75

 Đàm Thị  Thuỷ

K8

VB2 Kinh tế nông nghiệp K8

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN