Banner
Trang chủ CỰU SINH VIÊN Danh sách sinh viên các Khóa

Danh sách cựu sinh viên khóa 47

06/06/2021 13:15 - Xem: 756

 

DANH SÁCH CỰU SINH VIÊN 47 KHOA KINH TẾ & PTNT

TT

Họ và tên

Khóa

Ngành

Đơn vị từng công tác và đang làm việc

1

 Trần Thành Duy

K47

Khuyến nông K47

 

2

 Nguyễn Thị Hoài

K47

Khuyến nông K47

 

3

 Vũ Thị Thanh Nga

K47

Khuyến nông K47

 

4

 Lưu Thị Ngọc Ánh

K47N01

Kinh tế nông nghiệp K47 N01

 

5

 Nguyễn Văn Bình

K47N01

Kinh tế nông nghiệp K47 N01

 

6

 Lê Thị Kim Chi

K47N01

Kinh tế nông nghiệp K47 N01

 

7

 Hoàng Như Cương

K47N01

Kinh tế nông nghiệp K47 N01

 

8

 Nguyễn Đình Dương

K47N01

Kinh tế nông nghiệp K47 N01

 

9

 Nguyễn Văn Đạt

K47N01

Kinh tế nông nghiệp K47 N01

 

10

 Nguyễn Thị Hoa

K47N01

Kinh tế nông nghiệp K47 N01

 

11

 Nguyễn Mạnh Hùng

K47N01

Kinh tế nông nghiệp K47 N01

 

12

 Lê Thùy Linh

K47N01

Kinh tế nông nghiệp K47 N01

 

13

 Bùi Công Minh

K47N01

Kinh tế nông nghiệp K47 N01

 

14

 Nguyễn Đức Mừng

K47N01

Kinh tế nông nghiệp K47 N01

 

15

 Phạm Thành Phúc

K47N01

Kinh tế nông nghiệp K47 N01

 

16

 Mai Ngọc Quỳnh

K47N01

Kinh tế nông nghiệp K47 N01

 

17

 Nguyễn Chiến Thắng

K47N01

Kinh tế nông nghiệp K47 N01

 

18

 Nguyễn Thanh Tịnh

K47N01

Kinh tế nông nghiệp K47 N01

 

19

 Nguyễn Thu Trà

K47N01

Kinh tế nông nghiệp K47 N01

 

20

 Trần Thị Phương Anh

K47N02

Kinh tế nông nghiệp K47 N02

 

21

 Nguyễn Thị Thùy Dương

K47N02

Kinh tế nông nghiệp K47 N02

 

22

 Nguyễn Thị Mai Hương

K47N02

Kinh tế nông nghiệp K47 N02

 

23

 Trần Thị Hường

K47N02

Kinh tế nông nghiệp K47 N02

 

24

 Nguyễn Ngọc Long

K47N02

Kinh tế nông nghiệp K47 N02

 

25

 Nguyễn Đức Mạnh

K47N02

Kinh tế nông nghiệp K47 N02

 

26

 Nguyễn Văn Mạnh

K47N02

Kinh tế nông nghiệp K47 N02

 

27

 Đặng Trần Minh

K47N02

Kinh tế nông nghiệp K47 N02

 

28

 Lê Thị Nhật Minh

K47N02

Kinh tế nông nghiệp K47 N02

 

29

 Lê Thị Bích Ngọc

K47N02

Kinh tế nông nghiệp K47 N02

 

30

 Nguyễn Tiến Thế

K47N02

Kinh tế nông nghiệp K47 N02

 

31

 Nguyễn Thị Tuyết

K47N02

Kinh tế nông nghiệp K47 N02

 

32

 Phan Tuấn Vũ

K47

Kinh tế tài nguyên môi trường K47

 

33

 Lâm Văn Vũ

K47N01

Phát triển nông thôn K47 N01

 

34

 Hoàng Trọng Đan

K47N01

Phát triển nông thôn K47 N02

 

35

 Phạm Thị Hậu

K47N01

Phát triển nông thôn K47 N02

 

36

 Hoàng Duy Khánh

K47N01

Phát triển nông thôn K47 N02

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN