Banner
Trang chủ CỰU SINH VIÊN Danh sách sinh viên các Khóa

Danh sách cựu sinh viên khóa 48

06/06/2021 13:17 - Xem: 796

DANH SÁCH CỰU SINH VIÊN 48 KHOA KINH TẾ & PTNT

TT

Họ và tên

Khóa

Ngành

Đơn vị từng công tác và đang làm việc

1

 Lò Văn Chum

K48

Khuyến nông K48

 

2

 La Thị Hoàng

K48

Khuyến nông K48

 

3

 Hoàng Thị Loan

K48

Khuyến nông K48

 

4

 Triệu Chòi Minh

K48

Khuyến nông K48

 

5

 Dương Thị Mơ

K48

Khuyến nông K48

 

6

 Bàn Thị Náy

K48

Khuyến nông K48

 

7

 Vừ Mí Nô

K48

Khuyến nông K48

 

8

 Giàng A Sinh

K48

Khuyến nông K48

 

9

 Nguyễn Minh Thắng

K48

Khuyến nông K48

 

10

 Thào A Vinh

K48

Khuyến nông K48

 

11

 Nguyễn Thị Long Yến

K48

Khuyến nông K48

 

12

 Lộc Thị Vân Anh

K48

Kinh tế nông nghiệp K48

 

13

 Ma Tuấn Anh

K48

Kinh tế nông nghiệp K48

 

14

 Triệu Tà Chản

K48

Kinh tế nông nghiệp K48

 

15

 Nguyễn Hữu Chư

K48

Kinh tế nông nghiệp K48

 

16

 Nguyễn Văn Cường

K48

Kinh tế nông nghiệp K48

 

17

 Đặng Thị Diên

K48

Kinh tế nông nghiệp K48

 

18

 Nguyễn Xuân Doanh

K48

Kinh tế nông nghiệp K48

 

19

 Nguyễn Thị  Dung

K48

Kinh tế nông nghiệp K48

 

20

 Nguyễn Văn Dũng

K48

Kinh tế nông nghiệp K48

 

21

 Lương Thanh Duy

K48

Kinh tế nông nghiệp K48

 

22

 Nguyễn Khánh Duy

K48

Kinh tế nông nghiệp K48

 

23

 Hoàng Huỳnh Đức

K48

Kinh tế nông nghiệp K48

 

24

 Nguyễn Hoàng Đức

K48

Kinh tế nông nghiệp K48

 

25

 Nguyễn Trường Giang

K48

Kinh tế nông nghiệp K48

 

26

 Hờ Mạnh Hà

K48

Kinh tế nông nghiệp K48

 

27

 Lục Thị Hạnh

K48

Kinh tế nông nghiệp K48

 

28

 Lê Trung Hiếu

K48

Kinh tế nông nghiệp K48

 

29

 Dương Huy Hoàng

K48

Kinh tế nông nghiệp K48

 

30

 Nguyễn Tuấn Hoàng

K48

Kinh tế nông nghiệp K48

 

31

 Nguyễn Thị Huê

K48

Kinh tế nông nghiệp K48

 

32

 Hoàng Văn Huy

K48

Kinh tế nông nghiệp K48

 

33

 Kiều Mạnh Hưởng

K48

Kinh tế nông nghiệp K48

 

34

 Trần Văn Kiên

K48

Kinh tế nông nghiệp K48

 

35

 Phanyasit Lan LattanaKone

K48

Kinh tế nông nghiệp K48

 

36

 Phan Thị Lê

K48

Kinh tế nông nghiệp K48

 

37

 Mạc Thùy Linh

K48

Kinh tế nông nghiệp K48

 

38

 Giàng A Lử

K48

Kinh tế nông nghiệp K48

 

39

 Lầu A LY

K48

Kinh tế nông nghiệp K48

 

40

 Nguyễn Thị Quỳnh Mai

K48

Kinh tế nông nghiệp K48

 

41

 Trương Thị Minh

K48

Kinh tế nông nghiệp K48

 

42

 Hoàng Thị Mới

K48

Kinh tế nông nghiệp K48

 

43

 Nguyễn Huyền My

K48

Kinh tế nông nghiệp K48

 

44

 Bùi Thị Nga

K48

Kinh tế nông nghiệp K48

 

45

 Nguyễn Thế Ngọc

K48

Kinh tế nông nghiệp K48

 

46

 Phàn Thị Ngọc

K48

Kinh tế nông nghiệp K48

 

47

 Lường Văn Nguyện

K48

Kinh tế nông nghiệp K48

 

48

 Bạc Cầm Nhàn

K48

Kinh tế nông nghiệp K48

 

49

 Đồng Văn Nhất

K48

Kinh tế nông nghiệp K48

 

50

 Hoàng Thị Như Phương

K48

Kinh tế nông nghiệp K48

 

51

 Lù Seo Phượng

K48

Kinh tế nông nghiệp K48

 

52

 Vàng A Sấu

K48

Kinh tế nông nghiệp K48

 

53

 Vừ A Sềnh

K48

Kinh tế nông nghiệp K48

 

54

 Thào Mí Súng

K48

Kinh tế nông nghiệp K48

 

55

 Vien Vongsit Sutniphone

K48

Kinh tế nông nghiệp K48

 

56

 Tô Hoàng Thái

K48

Kinh tế nông nghiệp K48

 

57

 Hoàng Thu Thảo

K48

Kinh tế nông nghiệp K48

 

58

 Ma Thị Thu Thảo

K48

Kinh tế nông nghiệp K48

 

59

 Vương Thế Thiện

K48

Kinh tế nông nghiệp K48

 

60

 Đặng Thủy Tiên

K48

Kinh tế nông nghiệp K48

 

61

 Hoàng Thủy Tiên

K48

Kinh tế nông nghiệp K48

 

62

 Lù Cò Toán

K48

Kinh tế nông nghiệp K48

 

63

 Lương Minh Trang

K48

Kinh tế nông nghiệp K48

 

64

 Lưu Kiều Trinh

K48

Kinh tế nông nghiệp K48

 

65

 Lò Văn Trường

K48

Kinh tế nông nghiệp K48

 

66

 Phạm Quý Tùng

K48

Kinh tế nông nghiệp K48

 

67

 Đinh Ngọc Tuyền

K48

Kinh tế nông nghiệp K48

 

68

 Kháng A Tỷ

K48

Kinh tế nông nghiệp K48

 

69

 Nông Thị Vân

K48

Kinh tế nông nghiệp K48

 

70

 Đàm Hùng Việt

K48

Kinh tế nông nghiệp K48

 

71

 Hoàng Văn Với

K48

Kinh tế nông nghiệp K48

 

72

 Giàng Mí Xá

K48

Kinh tế nông nghiệp K48

 

73

 Hoàng Văn Bàng

K48

Phát triển nông thôn K48

 

74

 Phùng Thị Bay

K48

Phát triển nông thôn K48

 

75

 Châu Văn Biên

K48

Phát triển nông thôn K48

 

76

 Hạng A Cầu

K48

Phát triển nông thôn K48

 

77

 Chuẩn Đức Chiến

K48

Phát triển nông thôn K48

 

78

 Lầu Pó Chua

K48

Phát triển nông thôn K48

 

79

 Lèng Thị Chúc

K48

Phát triển nông thôn K48

 

80

 Ly Mí Chứ

K48

Phát triển nông thôn K48

 

81

 Lý A Của

K48

Phát triển nông thôn K48

 

82

 Bế Văn Đại

K48

Phát triển nông thôn K48

 

83

 Sùng A Giả

K48

Phát triển nông thôn K48

 

84

 Nguyễn Sơn Hà

K48

Phát triển nông thôn K48

 

85

 Kiều Thị Hằng

K48

Phát triển nông thôn K48

 

86

 Hoàng Văn Hoan

K48

Phát triển nông thôn K48

 

87

 Sùng A Hồng

K48

Phát triển nông thôn K48

 

88

 Hoàng Thị Kim Huệ

K48

Phát triển nông thôn K48

 

89

 Hoàng Quốc Huy

K48

Phát triển nông thôn K48

 

90

 Hoàng Quốc Huy

K48

Phát triển nông thôn K48

 

91

 Giàng A Khai

K48

Phát triển nông thôn K48

 

92

 Nguyễn Thị Kiều

K48

Phát triển nông thôn K48

 

93

 Thào A Lử

K48

Phát triển nông thôn K48

 

94

 Lù Văn Nhẫn

K48

Phát triển nông thôn K48

 

95

 Sùng Seo Phổng

K48

Phát triển nông thôn K48

 

96

 Vàng A Phúc

K48

Phát triển nông thôn K48

 

97

 Đinh Văn Quảng

K48

Phát triển nông thôn K48

 

98

 Vàng Mí Sèo

K48

Phát triển nông thôn K48

 

99

 Hàng Sổ

K48

Phát triển nông thôn K48

 

100

 Lù Seo Tăng

K48

Phát triển nông thôn K48

 

101

 Nông Thị Thao

K48

Phát triển nông thôn K48

 

102

 Vương Văn Thắng

K48

Phát triển nông thôn K48

 

103

 Hoàng Trung Thiên

K48

Phát triển nông thôn K48

 

104

 Sình A Thìn

K48

Phát triển nông thôn K48

 

105

 Giàng Thị Vàng

K48

Phát triển nông thôn K48

 

106

 Hà Kiều Vân

K48

Phát triển nông thôn K48

 

107

 Lỳ Na Xó

K48

Phát triển nông thôn K48

 

108

 Triệu Thị Xuyến

K48

Phát triển nông thôn K48

 

109

 Lỳ Gạ Xừ

K48

Phát triển nông thôn K48

 

110

 Đinh Hải Yến

K48

Phát triển nông thôn K48

 

111

 Thào Thị Sua

K48

Khuyến nông K48

 

112

 Nguyễn Văn Anh

K48

Kinh tế nông nghiệp K48

 

113

 Tẩn Si Pao

K48

Kinh tế nông nghiệp K48

 

114

 Vù A Vàng

K48

Kinh tế nông nghiệp K48

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN