Banner
Trang chủ TIN TỨC & SỰ KIỆN

Khoa KT&PTNT phối hợp với Sở NN&PTNT tỉnh Sơn La tổ chức Hội thảo Đề án “Phát triển sản phẩm OCOP tỉnh Sơn La giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030”

22/07/2023 16:42 - Xem: 1263
Ngày 21/7, Khoa KT&PTNT Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với tổ chức Hội thảo Đề án “Phát triển sản phẩm OCOP tỉnh Sơn La giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030”. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố của tỉnh; đại diện các HTX trên địa bàn tỉnh.

Những năm qua, tỉnh Sơn La đã triển khai thực hiện đồng bộ các cơ chế chính sách hỗ trợ cho các chủ thể tham gia chương trình OCOP. Từ năm 2019 đến nay, đã đánh giá, công nhận 110 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên; trong đó, có 1 sản phẩm 5 sao, 51 sản phẩm 4 sao và 58 sản phẩm 3 sao. Hỗ trợ lắp đặt 12 điểm trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn toàn tỉnh... Tỉnh Sơn La phấn đấu đến năm 2030 có ít nhất 50% sản phẩm đã được xếp hạng 3 sao giai đoạn 2021-2025, được nâng hạng lên 4 sao. Có tối thiểu 10 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 5 sao cấp quốc gia, và có từ 40-50 sản phẩm OCOP của tỉnh xuất khẩu ra nước ngoài; 100% đơn vị cấp xã, có sản phẩm OCOP tham gia Chương trình và các HTX là chủ thể OCOP hoạt động xếp loại khá…

Hội thảo Đề án “Phát triển sản phẩm OCOP tỉnh Sơn La giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030”. 

Hội thảo đã thảo luận, góp ý vào dự thảo Đề án “Phát triển sản phẩm OCOP tỉnh Sơn La giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030”. Trong đó tập trung vào tính quy mô, tính thời vụ của các sản phẩm OCOP; đẩy mạnh quảng bá các sản phẩm OCOP đến với người tiêu dùng; đào tạo, tập huấn đối với các đối tượng liên quan đến chương trình xây dựng phát triển sản phẩm OCOP; hỗ trợ kinh phí xây dựng, nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP; tăng cường công tác quản lý chất lượng các sản phẩm OCOP và tổ chức đánh giá hằng năm đối với các sản phẩm đã được công nhận; áp dụng công nghệ số trong quản lý và thương mại sản phẩm; phát triển sản phẩm OCOP gắn với du lịch...

Lãnh đạo Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên phát biểu tại hội thảo.

Hội thảo Đề án “Phát triển sản phẩm OCOP tỉnh Sơn La giai đoạn 2022-2025 định hướng đến năm 2030” nhằm đánh giá đầy đủ hiện trạng thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) trên địa bàn tỉnh; đánh giá tiềm năng, cơ hội và phân tích, dự báo bối cảnh mới có tác động đến phát triển kinh tế - xã hội nông thôn; trên cơ sở đó xác định rõ mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm đồng bộ hoá Chương trình; góp phần thực hiện thành công Cương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025...

Tin bài: Hồ Lương Xinh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN