Banner
Trang chủ TIN TỨC & SỰ KIỆN
Hội nghị tổng kết Chương trình OCOP Quốc gia giai đoạn 2018-2021

Hội nghị tổng kết Chương trình OCOP Quốc gia giai đoạn 2018-2021

Sáng ngày 23/3/2021, Hội nghị tổng kết chương trình Mỗi xã phường một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018-2020 diễn ra tại Hà Nội. Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng – Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới chủ trì hội nghị. Hội nghị nhằm đánh giá những kết quả đạt được, những khó khăn, tồn tại vướng mắc trong quá trình triển khai trong 03 năm qua, đồng thời xác định phương hướng và mục tiêu giai đoạn 2021-2025.

Xem thêm
Quy định mới về chuẩn nghèo đa chiều

Quy định mới về chuẩn nghèo đa chiều

Quy định mới về chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025

Xem thêm
Ngân sách Việt Nam 2015-2016

Ngân sách Việt Nam 2015-2016

Nhằm nâng cao tính công khai, minh bạch trong việc quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước; thực hiện các quy định của Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Chương trình hành động chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Chính phủ và phù hợp với yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế; trên cơ sở các báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội và Nghị quyết của Quốc hội về kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 đã được phê duyệt;

Xem thêm
Các yếu tố cấu thành một bài học trực tuyến

Các yếu tố cấu thành một bài học trực tuyến

Trong thời gian cách ly xã hội để ngăn ngừa sự lây lan dịch bênh Covid-19, dạy học trực tuyến là một phương thức phổ biến để giúp sinh viên củng cố kiến thức, đảm bảo chất lượng, tiến độ đào tạo của nhiều trường đại học.

Xem thêm