Banner
Trang chủ TIN TỨC & SỰ KIỆN
Ngân sách Việt Nam 2015-2016

Ngân sách Việt Nam 2015-2016

Nhằm nâng cao tính công khai, minh bạch trong việc quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước; thực hiện các quy định của Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Chương trình hành động chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Chính phủ và phù hợp với yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế; trên cơ sở các báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội và Nghị quyết của Quốc hội về kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 đã được phê duyệt;

Xem thêm
Các yếu tố cấu thành một bài học trực tuyến

Các yếu tố cấu thành một bài học trực tuyến

Trong thời gian cách ly xã hội để ngăn ngừa sự lây lan dịch bênh Covid-19, dạy học trực tuyến là một phương thức phổ biến để giúp sinh viên củng cố kiến thức, đảm bảo chất lượng, tiến độ đào tạo của nhiều trường đại học.

Xem thêm
Trong trường hợp nào Hợp tác xã sẽ là một hình thức tổ chức có ý nghĩa thực sự trong thúc đẩy sản xuất kinh doanh nông nghiệp bền vững?

Trong trường hợp nào Hợp tác xã sẽ là một hình thức tổ chức có ý nghĩa thực sự trong thúc đẩy sản xuất kinh doanh nông nghiệp bền vững?

Trong xu thế hội nhập và phát triển, liên kết hợp tác là một tất yếu khách quan, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp. Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp là tổ chức kinh tế quan trọng ở nông thôn có vai trò liên kết những hộ sản xuất nhỏ lẻ để sản xuất hàng hóa quy mô lớn hơn, tạo ra sức cạnh tranh lớn hơn của nông sản, góp phần tăng thu nhập và và cải thiện đời sống của người nông dân.

Xem thêm
Khởi động Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên năm 2019

Khởi động Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên năm 2019

Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên (HSSV) 2019 được tổ chức trong 2 ngày 4 và 5/10/2019 tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Các hoạt động chính của Ngày hội bao gồm: Lễ khai mạc; Diễn đàn truyền cảm hứng khởi nghiệp cho HSSV: Kinh nghiệm từ các doanh nhân khởi nghiệp; Hội thảo “Định hướng trường đại học khởi nghiệp: Mô hình nào cho các trường đại học tại Việt Nam”; Hội thảo “Công tác hỗ trợ học sinh khởi nghiệp trong các trường phổ thông, kinh nghiệm và giải pháp".

Xem thêm
Nông nghiệp có thể làm nông dân giàu không?

Nông nghiệp có thể làm nông dân giàu không?

Câu hỏi này được đặt ra tại diễn đàn “Phát triển doanh nghiệp nông nghiệp trong tiến trình tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới” do Ban Kinh tế Trung ương, Bộ NN&PTNT phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức ngày 8-9.

Xem thêm